Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Landelijke en regionale dialoogbijeenkomsten

Inleiding

In dialoog op uw school
Wilt u wel eens met collega’s uit uw regio van gedachten wisselen over ontwikkelingen of vraagstukken op uw school? Voion stimuleert het voeren van professionele dialoog op school, ook met ouders en leerlingen of andere netwerkpartners. Het doel is dat iedereen op school kan meepraten en bijdragen aan een professionele en inspirerende werkomgeving. Voion kan u ondersteunen bij de organisatie van een bijeenkomst op uw school. Samen met u zorgen wij voor een inspirerend programma. Ook zorgen wij voor publiciteit. Neem voor meer informatie contact op met Rebecca Schoon, tel: 06 – 23269901 of mail naar r.schoon@caop.nl of info@voion.nl.
  

Achter onderstaande links vindt u verslagen van eerdere bijeenkomsten, inspiratie, concrete cases en videomateriaal om de dialoog in de eigen school op gang te brengen.

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken