Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Professionele dialoog

Inleiding

Professionele dialoog

Dialoog in de eigen school
Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Dat komt naar boven in alle bekende onderzoeken en praktijkverhalen. Voor een school is het daarom van groot belang aandacht te hebben voor die professionele dialoog.

Voion ondersteunt de veel gehoorde behoefte aan informatie, voorbeelden en aanpakken op dit deel van de site met een uitgebreid dossier. Op deze manier stimuleren wij iedereen die werkzaam is in het voortgezet onderwijs bij het voeren van een professionele dialoog in de eigen school. In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over professionele dialoog voor de vo-sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op de volgende vragen:

We hebben voor dit dossier gebruikt gemaakt van verschillende bronnen.
Heeft u zelf ervaringen met het voeren van een professionele dialoog en wilt u die delen met collega’s? Of heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het vooral weten!

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken