Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Instrumenten en werkvormen

Begeleiders van professionele dialoog zullen gebruik maken van verschillende werkvormen om de gesprekken te begeleiden en zowel in vraagstelling, proces als vorm te zorgen dat de professionele dialoog op een goede manier gevoerd kan worden.
Ter inspiratie en eerste kennismaking vindt u hieronder een aantal werkvormen om een professionele dialoog te voeren: