Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Uit de praktijk

Voion verzamelde voor u verschillende voorbeelden uit de praktijk vanuit de sector voortgezet onderwijs en andere sectoren:

 • In dialoog over gedroomd onderwijs op de Campus in Breda
  De focus van de Campus in Breda is gericht op toekomstig onderwijs en de docent van de toekomst. Via de methode Gedroomd Onderwijs probeert zij de onderwijsvernieuwing in dialoog van onderop, vanuit leraren vorm te geven.  

 • Professionele dialoog onderdeel van open cultuur Regius College
  Op het Regius College heeft de professionele dialoog bijgedragen aan een open cultuur.

 • Professionele ontwikkeling bij het Calandlyceum 
  Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP) vindt dat professionele ontwikkeling een opdracht is die management en docenten samen ter hand moeten nemen.

 • De seinen op groen om te praten over een ander taakbeleid
  Op Open Schoolgemeenschap Bijlmer voeren schoolleiding en docenten sinds kort gesprekken over een nieuw taakbeleid. Paul Baartman, adjunct-directeur : ”Het gaat om openheid en vertrouwen. De volgende stap is dan ook de gesprekken breder in de school te gaan voeren.” 

 • Cahier: Werken aan professionele ruimte in het vo Voion (2014) 
  In deze publicatie staan verschillende voorbeelden van scholen die in dialoog vorm geven aan professionele ruimte. 

 • Artikel: Bezielde professionaliteit Goossens, S en Soepboer, Narthex, 2016 (editie juni)
  Stichting Carmelcollege is nadrukkelijk met bezielde professionaliteit aan de slag gegaan en heeft het gesprek over identiteit, waardegericht leren en bezielde professionaliteit altijd gefaciliteerd.

 • Docenten via platform betrokken bij beleid
  Op OSG West-Friesland in Hoorn is een personeelsplatform opgericht. Het platform bespreekt onderwijskundige zaken die alle leerlingen aangaan.

 • Artikel: In dialoog naar een kwaliteitscultuur in het hbo. De Wolf, M (2016) www.sigmaonline.nl
  In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe een opleiding een kwaliteitscultuur kan ontwikkelen en daarmee de onderwijskwaliteit kan vergroten. In eerste instantie wordt stilgestaan bij de betekenis van het begrip kwaliteitscultuur in het onderwijs. Uiteindelijk wordt ingezoomd op het belang van een ontwikkelingsgerichte dialoog, waarmee in 2014 binnen Fontys Hogescholen een experiment is uitgevoerd.

 • Artikel: Dialoog in de VVT-branche Eenvoudig, digitaal en doe-het-zelf  Dekker, J. en Lettink, D. OR informatie, 2013 (nr. 10)
  Medewerkers die nu en straks gezond, gemotiveerd, competent en productief blijven werken, is een gezamenlijk belang van organisatie en medewerkers. Essentieel daarbij is de open dialoog tussen medewerkers en hun leidinggevende. Het arbeidsmarktfonds A+O VVT richtte een Denktank op om instrumenten voor de dialoog te ontwikkelen.