Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Wat is er voor nodig?

Gespreksbegeleider
Iedereen kan meedoen aan een dialoog. Maar niet iedereen kan het gesprek zomaar goed faciliteren. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Het is een vaardigheid die je leert door je bewust te worden van de basisprincipes van dialoog, jezelf te trainen om goede vragen te stellen en op verschillende niveaus te luisteren. Een gespreksleider helpt de deelnemers om in gezamenlijkheid te vertragen, gezien en gehoord te worden, de eigen kracht te ervaren en samen verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een goede professionele werkomgeving. De gespreksleider zorgt ook dat de focus gericht blijft op het voeren van een professionele dialoog, zodat het niet een discussie of debat wordt.

Randvoorwaarden
  • Concrete aanleiding of casus, thema dat deelnemers aan het hart gaat
  • Persoonlijke dimensie inbrengen
  • Gelijkwaardigheid
  • Ruimte om te verkennen, zonder tot een oplossing of besluit te moeten komen
  • Rust, aandacht, luisteren
  • Passende werkvorm en begeleiding
Zie voor meer informatie ook de kenmerken van een professionele dialoog