Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Samen zorgdragen voor veilig, gezond & vitaal werken

Medewerkers kunnen alleen het beste onderwijs bieden en zich ontwikkelen in een veilige en gezonde werkomgeving. Minstens zo belangrijk is een goede balans tussen wat werknemers kunnen en willen en dat wat van hen gevraagd wordt.

Voion ondersteunt, samen met het werkveld, werkgevers en werknemers bij het verwezenlijken van veilig en gezond werk in een vitale school. Hierbij gaan we uit van de volgende onderwerpen:

Sociale veiligheid
  • Voion ondersteunt scholen o.a. met het ontsluiten van kennis , het geven van informatie over beleid en aanpak, stappenplannen, handreikingen, instrumenten en het delen van ervaringen uit het veld.
Fysieke veiligheid
  • we ontsluiten kennis, geven inzicht in risico’s, stellen instrumenten beschikbaar en maken en delen praktijkvoorbeelden over o.a. veiligheid in vak- en praktijklokalen en gevaarlijke stoffen.
Werkdruk en duurzame inzetbaarheid 
  • met informatie, onderzoeken en praktijkvoorbeelden en door het ontwikkelen van nieuwe methodieken, ondersteunt Voion werkgevers en werknemers om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een gezond werkzaam leven.
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie op het gebied Veilig, gezond & vitaal werken? Rick van Workum, programmaleider, helpt u graag verder.

nieuws

meer berichten