Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Workshops congres 'Elke dag frisse lucht'

Op woensdag 9 juni 2010 was het congres 'Elke dag frisse lucht' dat werd georganiseerd door Arbo-VO (nu Voion) in samenwerking met de vakbonden en de VO-raad. Het congres, waar het binnenklimaat op scholen in het voortgezet onderwijs centraal stond, werd zeer goed bezocht. De ruim 150 deelnemers uit het voortgezet onderwijs kregen naast een wetenschappelijke inleiding in het thema binnenlucht ook veel achtergrondinformatie.

Plenaire workshop
Professor dr. Annelies van Bronswijk, hoogleraar gezondheidstechniek voor het gebouw aan de Technische Universiteit in Eindhoven, hield vervolgens een interessant en prikkelend betoog over welke zaken nog niet goed in orde zijn en welke verbeteringen zijn aan te brengen. “Het schoolbestuur moet zich realiseren dat het aansprakelijk kan worden gesteld voor gezondheidsschade”, zo zegt van Bronswijk. “Binnenklimaat is meer dan ventileren en daarom moeten de prioriteiten worden verlegd. Presteren boven boekhouden, gezondheid boven milieu en leermilieu boven de overige leermiddelen.” Hiermee wilde zij de deelnemers helpen bij het maken van een keuze iets aan het binnenklimaat te doen. Want zo stelde zij: “Een belangrijk voordeel van het aan de slag gaan met binnenklimaat is de reductie van ziekteverzuim met 1-2%.”

Na deze plenaire inleiding konden de aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops. Hier werd onder andere informatie geboden over de regels, over de metingen rond binnenklimaat en de verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad rond dit thema. Daarnaast werden er ervaringen uitgewisseld.

Workshops
1. Realiseer een gezonde en functionele school
Louk Heijnders, directeur van het Servicecentrum Scholenbouw, nam de congresdeelnemers mee in de complexe uitdaging om een nieuwe school te bouwen.
Bekijk hier het filmpje met de samenvatting

2. Rol van mr in het verbeteren van binnenklimaat
Tijdens de workshop ‘Rol van de mr in het verbeteren van binnenklimaat’ legde Wouter Prins, regiobestuurder van CNV Onderwijs, uit welke rol de mr kan spelen om het binnenklimaat te verbeteren.
Bekijk hier het filmpje met de samenvatting

3. Binnenklimaat in de praktijk
Het binnenklimaat verbeteren… in theorie klinkt dat allemaal eenvoudig, maar hoe gaat dat nu in de praktijk? Remco Verheij gebouwbeheerder van het Libanon Lyceum in Rotterdam vertelt over hun ervaring met het binnenklimaat in zijn eigen school.
Bekijk hier het filmpje met de samenvatting

4. Beleef het in het meetlokaal CO2
Michel Heijnekamp manager productontwikkeling bij Strukton Worksphere, liet de congresdeelnemers zien hoe en in welke mate bepaalde veranderingen effect hebben op het binnenklimaat.
Bekijk hier het filmpje met de samenvatting

5. Invloed van binnenklimaat op leerprestaties en ziekteverzuim
Frans Duijm, medisch milieukundige bij de GGD Groningen, nam de deelnemers mee langs de resultaten van een groot aantal internationale studies over de invloed van binnenklimaat op leerprestaties en ziekteverzuim.
Bekijk hier het filmpje met de samenvatting

6. De fysieke werkomgeving bij nieuw- en verbouw
In deze workshop werden de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van medewerkers in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. 
Bekijk hier het filmpje met de samenvatting

Presentatie onderzoeksresultaten
Barry Tuip, technical engineer van Strukton Worksphere, presenteerde de resultaten van het onderzoek dat Strukton Worksphere deed op verzoek van de VO-raad in 61 lokalen van 15 scholen in het voortgezet onderwijs. Tuip: “Uitgaande van de ISSO 89 norm dat de CO2-concentratie beneden de 1200 ppm moet blijven, tonen de onderzoeksresultaten van Strukton aan dat het binnenklimaat in de meerderheid van de onderzochte schoollokalen onder de maat is. Vooral lokalen zonder mechanische ventilatie scoorden slecht. In de 19 lokalen uit het onderzoek werd niet aan de gezondheidsnormen van de GGD voldaan. De invloed van het openen van ramen bleek in de meeste gevallen onvoldoende om aan de richtlijnen te voldoen.” Wél verbeterde de luchtkwaliteit aanzienlijk als er minder leerlingen per m² in het lokaal waren.

Theo Pardoen, consultant Loyalis Kennis en Consult ging vooral in op de procesbenadering hoe het thema ‘binnenklimaat’ in scholen op de agenda kan komen. Pardoen: “Het onderzoek was erop gericht om fysiek klimaat in de diverse schoolgebouwen in kaart te brengen met als doel de bewustwording onder het personeel te bevorderen.” Uit het onderzoek bleek dat ‘het meten’ van de binnenlucht het probleem hanteerbaar maakt en dat met gedragsverandering belangrijke verbeteringen te bereiken zijn. “De normen kunnen echter niet altijd worden gehaald”, zegt Pardoen, “maar een goede aanpak begint met veel aandacht voor het creëren van betrokkenheid en een breed draagvlak. Daarnaast is de kwaliteit van oplossingen gebaat bij een combinatie van maatregelen op het gebied van gebouw, gedrag en organisatie.”