Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Geluidsklachten van docenten komen vaker voor

Lawaai | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Met het dragen van gehoorbeschermers tijdens de lessen heeft scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten een signaal afgegeven aan de plaatselijke politiek om de akoestische problemen in de gymlokalen op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland meer dan de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs - dus niet alleen de gymleraren - last heeft van lawaai of hinderlijk geluid.

De geluidsklachten spelen al drie jaar bij de Waerdenborch. Drie gymnastiekdocenten van de scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten hebben gehoorbeschadiging opgelopen als gevolg van de slechte akoestiek in de zalen waar les wordt gegeven. Bij de KVLO komen met regelmaat klachten binnen over geluidsoverlast in gymzalen. Te veel decibellen, flutterecho's en te lange nagalmtijd maakt het werk van gymleraren hinderlijk en kan schade opleveren aan het gehoor. Uit voorbeelden en metingen blijkt dat diverse zalen niet of nauwelijks voldoen aan de normen zoals deze zijn gesteld in de Arbocatalogus-VO.

Lawaai ook probleem voor andere docenten
Uit de door TNO gehouden nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA 2008) blijkt dat 50,6% van de docenten zegt hard te moeten praten om zich verstaanbaar te maken, zie onderstaande tabel. Dat is bijna twee maal zo veel als onder de overige werknemers in Nederland (26,0%). Op grond van de beschikbare gegevens is niet te achterhalen waarom zo veel docenten zeggen hard te moeten praten om zich verstaanbaar te maken. Ligt het aan slechte akoestiek van de lokalen? Is er teveel lawaai van buiten het lokaal? Maken de leerlingen te veel herrie? Arbo-VO verstuurt binnenkort een enquête naar ‘RI&E-coördinatoren’ om een beter beeld te krijgen van lawaaibelasting onder docenten. De uitkomsten van deze enquête kunnen aanleiding zijn om een uitgebreider onderzoek op te zetten naar de ernst van lawaaibelasting van docenten.