Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Schoolveiligheidsbeleid

Inleiding

In de Arbocatalogus-VO staat dat scholen beleid moeten voeren gericht op veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. De school stelt het plan samen met de (g)mr op. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in de cao voortgezet onderwijs. Het schoolveiligheidsbeleid omvat minimaal de volgende onderdelen:

 • Visie op de aanpak agressie, geweld, pesten, racisme, seksuele intimidatie en homo-intimidatie.
 • Concrete doelstellingen van het beleid met streefwaarden.
 • Gedragsregels (huisregels/schoolnorm voor acceptabel gedrag).
 • Handhavings-, sanctie- en aangiftebeleid.
 • Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in geval van een incident. 
 • De preventieve maatregelen die de school neemt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en schoolveiligheid te bevorderen.
 • Registratie van incidenten.
 • Klachtenregeling.
 • Voorlichting, instructies en/of trainingen.
 • Opvang en nazorg bij een incident.
 • Informatievoorziening na een incident schoolintern en extern.
 • Het verhalen van schade op de dader.

Idealiter is het schoolveiligheidsbeleid vertaald in een schoolveiligheidsplan.

Instrumenten

 • Agressietrainingen VO

  Bent u op zoek naar de beste training gericht op het leren omgaan met agressie en geweld voor werknemers in het voortgezet onderwijs? Hier vindt u het volledige landelijke aanbod.

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Incidentenvenster-VO

  Het Incidentenvenster-VO is een gratis registratiesysteem om incidenten en ongevallen in te registreren en beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie.

 • Inkoopwijzer Incidentenregistratiesystemen

  De Inkoopwijzer helpt u bij het maken van een goede keuze voor een registratiesysteem.

 • Instrumenten van derden: agressie, geweld en seksuele intimidatie

  Om scholen te ondersteunen bij hun beleid tegen agressie en geweld zijn er ook door derden verschillende instrumenten ontwikkelt.

 • Stappenplan 'Leren van incidenten'

  De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten.

Inspiratie

Onderzoeken