Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Incidentenregistratie

Incidentenregistratie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren. Het helpt scholen (beter) inzicht te krijgen in hun eigen veiligheidssituatie en om adequaat te handelen bij incidenten.

Pilots
In het schooljaar 2009-2010 is via een aantal pilots ervaring opgedaan met de verplichte incidentenregistratie. Naar aanleiding van deze pilots zijn duidelijke definities van verschillende incidenten vastgesteld, om verschillende interpretaties te voorkomen. Ook blijkt het inzicht in wat er op school gebeurt daadwerkelijk te verbeteren, hetgeen zich vertaalt in een gerichter veiligheidsbeleid.

Incidentenregistratiesysteem
Een van de systemen om incidenten te registreren is het Incidentenvenster-VO. Voion beheert dit systeem. Maar u kunt ook kiezen voor iets anders. In de Inkoopwijzer Incidentenregistratiesystemen VO kunt u ze bekijken en vergelijken. De Inkoopwijzer is bedoeld om u te helpen bij het maken van een goede keuze voor een registratiesysteem.

Meer informatie over incidentenregistratie