Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Tips, aanbevelingen en onderzoeken

Meer informatie over het thema werkdruk en werkstress vindt u in:
Informatie over werkdruk, psychische klachten en werk voor zowel werknemer als werkgever vindt u in: Informatie vanuit het ministerie van (de Inspectie) SZW:
Onderzoeken over werkdruk en werkstress: 
Filmpjes over werkdruk: