Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Verzuimcijfers 2016

Het verzuim in het voortgezet onderwijs (vo) is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Omdat de stijging slechts gering is, is er geen sprake van een trendbreuk. Het gemiddeld verzuimpercentage in het vo beweegt zich de afgelopen tien jaar steeds rond de 5,0% voor het OP en rond de 5,5% voor het OOP.  

  • Het verzuimpercentage van het OP is in 2016 ten opzichte van vorig jaar gestegen van 4,9% naar 5,1%. Ook in het OOP steeg het verzuimpercentage met 0,2 procentpunt van 5,2% in 2015 naar 5,4% in 2016.
  • De meldingsfrequentie voor het OP is in 2016 gestegen van 1,6 naar gemiddeld 1,8 keer. De meldingsfrequentie voor het OOP is de laatste drie jaar stabiel op 1,3.
  • De gemiddelde verzuimduur bleef in 2016 voor het OP gelijk op 12 dagen; voor het OOP nam deze met een dag toe naar gemiddeld 16 verzuimdagen.
  • De grootste verandering is te zien in het nulverzuim (dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd); dit is in 2016 bij het OP gedaald met 6,9 procentpunt naar 33,8%. Bij het OOP is de daling 1,8 procentpunt naar 43,6% nulverzuim.
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunt u de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen.

Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken
In het rapport Verzuimcijfers 2016 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Meer informatie