Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Acht scholen over de dynamiek en dialoog in relatie tot professionalisering

dinsdag 20 december 2011 | Loopbaan & professionalisering

Heldere procedures hanteren, professionele ruimte gebruiken, initiatief nemen, als leidinggevenden voldoende aandacht schenken aan professionalisering en voldoende financiële middelen hebben. Dat zijn enkele aanbevelingen die voortkomen uit de beschrijvingen van acht portretten van scholen in publicatie ‘Professionalisering van de praktijk. Dynamiek en Dialoog in scholen’. Deze heeft het ITS samen met scholen in opdracht van de sociale partners in het vo in beeld heeft gebracht. Aanleiding voor de casestudie zijn de zorgen van de sociale partners van het voortgezet onderwijs over het ontwikkelingstempo van scholen tot professionele arbeidsorganisaties.  

In acht hoofdstukken zijn schoolportretten op een gelijksoortige wijze beschreven en scheppen zij een helder beeld scheppen van de praktijk van professionalisering. Daarvoor heeft ITS (Nijmegen) gesprekken gevoerd met schoolleiders, P&O’ers, voorzitters medezeggenschap, met jongere en oudere leraren.De rode draad in de verhalen is steeds de schoolspecifieke vormgeving van vijf professionaliseringspraktijken waarbinnen sturing, personeelsinstrumenten, kritische factoren en opbrengsten worden uitgewerkt. De beschrijvingen gaan steeds in op de verschillen in perspectief tussen schoolleiding en leraren. Het valt op dat een directe koppeling tussen professionalisering en verbetering van onderwijsprestaties van leerlingen op beperkte schaal aanwezig is. Meer samenhang tussen doelen en middelen en tussen de te realiseren doelen van professionalisering onderling lijkt gewenst.

Gerelateerde onderwerpen