VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2017-2018

donderdag 17 januari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo 
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic 
Datum uitgave rapport: 16 november 2018

Het doel van de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo is om ontwikkelingen in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart te brengen voor het po, vo en mbo en om knelpunten op deze arbeidsmarkt te identificeren.

Kerncijfers voortgezet onderwijs 2017-2018
Kerncijfers arbeidsmarktbarometer vo.JPG

In het vo is de vacatureruimte licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging bedraagt 3%. Vorig jaar was de vacatureruimte nog 16% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Opgesplitst naar functiecategorieën zien we dat er minder leraren en directieleden worden gezocht, maar dat de vacatureruimte toch is gestegen door de stijging in de categorie ondersteuners.

Docenten Nederlands werden het meest gezocht binnen de docentvacatures, namelijk 1.276 keer. Docenten wiskunde/rekenen werden ook veel gezocht, namelijk 1.094 keer. Vorig jaar werden docenten Nederlands en wiskunde/rekenen ook het meest gezocht.

De lerarenvacatures waren in 43% van de gevallen moeilijk vervulbaar. Vorig jaar was dit 37%.

Indien een lerarenvacature moeilijk vervulbaar is, is het lage aantal kandidaten in 35% van de gevallen de reden daarvan. Vervanging is de voornaamste reden voor het ontstaan van een vacature. Daarna is uitbreiding van de formatie die meest voorkomende reden.

De aangestelde docenten waren in 41% van de gevallen daarvoor werkzaam op een andere school. In 18% van de gevallen waren zij recent afgestudeerd en in 6% van de gevallen was het een interne kandidaat. 4% van de aangestelde leraren is zijinstromer. Directieleden zijn vaker afkomstig van een andere school dan de andere categorieën.