VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2019-2020

donderdag 7 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic
Datum uitgave rapport: 30 november 2020

Het doel van de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo is om ontwikkelingen in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart te brengen voor het po, vo en mbo en om knelpunten op deze arbeidsmarkt te identificeren.

Kerncijfers voortgezet onderwijs 2019-2020
Kerncijfers vo 2019-2020

In het vo is er een grote stijging in het aantal gevonden vacatures, dit aantal steeg van 12.757
vacatures vorig jaar naar 18.190 vacatures in 2019-2020. Deze stijging bedraagt 43%.
Opgesplitst naar functiecategorie├źn betekent dit dat er (in fte) meer leraren en ondersteuners worden gezocht (respectievelijk 37% en 53%), en dat het aantal vacatures voor directieleden iets is gedaald.

Docenten Nederlands werden het meest gezocht binnen de docentvacatures, namelijk 1.825 keer.
Docenten wiskunde/rekenen en Engels werden ook veel gezocht, namelijk respectievelijk 1.376 en
1.311 keer. Deze vakken worden ook het vaakst gegeven. Ten opzichte van het aantal lesuren dat er per jaar gegeven wordt, worden er relatief het vaakst docenten gezocht voor het vak techniek en voor kunstzinnige en culturele vakken.

De leraren-vacatures waren in 37% van de gevallen moeilijk vervulbaar. Vorig jaar was dit 42%.

De aangestelde docenten waren in 47% van de gevallen in hun vorige baan werkzaam op een
andere school (dit was vorig jaar 43%). In 13% van de gevallen waren zij recent afgestudeerd en in
7% van de gevallen was het een interne kandidaat. 7% van de aangestelde leraren is zij-instromer.
Directieleden zijn vaker afkomstig van een andere school dan de andere categorie├źn.