Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Arbeidsmobiliteit bij overheid en onderwijs

dinsdag 23 april 2013 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Uitgevoerd door: Epsilon Research en BZK
Datum uitgave: 30 maart 2010

Het ministerie van BZK heeft met behulp van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek onderzocht wat vanuit de werknemerskant bekend is over de arbeidsmobiliteit van werknemers bij de overheid en in het onderwijs. Onderzocht is welke mobiliteitsstromen er zijn op de arbeidsmarkt en welke kenmerken deze stromen hebben. Verder wordt beschreven welke achterliggende motieven voor arbeidsmobiliteit een rol spelen bij de overheid en in het onderwijs. Tot slot wordt ingegaan op de gevolgen van mobiliteit voor werknemers.Deze vragen kunnen input geven bij beantwoording van de vraag hoe de arbeidsmobiliteit binnen de overheid en het onderwijs te verbeteren valt. Door deze vragen kan beschreven worden voor welke groepen en sectoren de mobiliteit hoog of laag is, terwijl push- en pullfactoren zicht bieden op de achterliggende motieven.

Gerelateerde onderwerpen