Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Arbobalans 2014

maandag 15 december 2014 | Veilig, gezond & vitaal werken

In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgevoerd door: TNO
Datum uitgave rapport: eind 2014

De Arbobalans maakt tweejaarlijks de balans op van de arbeidsomstandigheden in Nederland, de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het arbobeleid in bedrijven. Met deze kennis kunnen beleidsmakers binnen bedrijven, sectoren en overheden beleid uitstippelen voor een gezonde, vitale werknemerspopulatie.

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken (o.a. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)) schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, de omvang van het ziekteverzuim, aantallen arbeidsongevallen en de omvang van beroepsziekten onder werkenden in Nederland. Ook staan er voorbeelden in van preventieve maatregelen die bedrijven nemen om arbeidsongevallen te voorkomen.

Op een aantal onderdelen worden de resultaten weergegeven per economische (hoofd)sector, waaronder het onderwijs (PO t/m WO).
 
Belangrijkste conclusies:
 • Er zijn weinig veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie t.o.v. 2007;
 • Er is meer flexibiliteit in contractvormen en werktijden. Vaste contracten worden minder gangbaar;
 • De kwaliteit van de arbeid in 2013 is vergelijkbaar met die van 2007: de arbeidsomstandigheden zijn stabiel met uitzondering van beeldschermwerk en autonomie.
  In het onderwijs komt fysieke belasting relatief weinig voor. Daar tegenover komt blootstelling van werknemers aan werkdrukgerelateerde risicofactoren in de sector onderwijs het meeste voor. Op sectorniveau zijn grote verschillen zichtbaar. Vooral in het
  onderwijs, de gezondheidszorg en de horeca komt de combinatie van hoge taakeisen
  en lage autonomie vaker voor . O.a. in het onderwijs is een toename te zien in het aandeel werknemers dat hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden rapporteert. Het onderwijs laat een stijging zien van 24% in 2007 naar 29% in 2013;
 • Zzp’ers hebben een hogere fysieke belasting, maar lagere psychosociale belasting en vergelijkbare gezondheid; 
 • De meeste werknemers zijn gezond. In 2013 geven werknemers aan door te
  willen werken tot 63 jaar en in de huidige baan door te kunnen werken tot 62 jaar. In o.a. het onderwijs is echter de daadwerkelijke pensioenleeftijd duidelijk lager dan de leeftijd tot waarop de huidige werknemers door willen en kunnen werken; 
 • Werknemers hebben behoefte aan aanvullende maatregelen tegen arbeidsrisico’s. In het onderwijs gaat het om maatregelen tegen werkdruk en emotioneel zwaar werk.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen