VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Arbobalans 2018

dinsdag 5 februari 2019 | Veilig en vitaal werken

In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Uitgevoerd door: TNO  
Datum uitgave rapport: eind 2018  

De Arbobalans maakt tweejaarlijks de balans op van de arbeidsomstandigheden in Nederland, de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het arbobeleid in bedrijven. Met deze kennis kunnen beleidsmakers binnen bedrijven, sectoren en overheden beleid uitstippelen voor een gezonde, vitale werknemerspopulatie.  

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken (o.a. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)) schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, de omvang van het ziekteverzuim, aantallen arbeidsongevallen en de omvang van beroepsziekten onder werkenden in Nederland. Ook staan er voorbeelden in van preventieve maatregelen die bedrijven nemen om arbeidsongevallen te voorkomen.

Belangrijkste conclusies:

  • De werkzame beroepsbevolking stijgt met 3,6% ten opzichte van twee jaar geleden.
  • Binnen de groep werknemers blijft het aandeel met een vast contract dalen, van 81% in 2007 naar 73% in 2017, en zal naar verwachting verder dalen tot 70% in 2020.
  • De gerapporteerde fysieke arbeidsbelasting en de omgevingsbelasting blijven gelijk ten opzichte van 2007.
  • Het gemiddeld aantal uren beeldschermwerk van werknemers neemt verder toe van 3,7 uur per dag in 2007 naar 4,0 uur per dag in 2017. Ook stijgt het percentage werknemers dat beeldschermwerk verricht.
  • Opvallend is de daling van de autonomie tussen 2007 en 2017: respectievelijk 38% en 45% ervaart regelmatig een lage autonomie. De stijging van hoge taakeisen en daling van ervaren autonomie is zorgelijk, omdat de combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie het risico op werkstress verhoogt. Deze combinatie komt het meeste voor in de horeca, onderwijs en gezondheidszorg.
  • Zzp’ers hebben een hogere fysieke belasting, maar lagere psychosociale belasting en vergelijkbare gezondheid.
  • Ondanks dat ruim 80% van de werknemers hun eigen gezondheid als (zeer) goed beoordeelt, is er een stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017. Deze klachten komen het meeste voor bij werknemers van 25 tot 35 jaar.
  • De mate waarin werknemers zeggen te willen en kunnen doorwerken neemt af terwijl de pensioenleeftijd stijgt.