Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs

zaterdag 1 januari 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Ministerie OCW
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum onderzoek: januari 2011


De ervaringen die leraren in de eerste jaren van hun functioneren als ‘bevoegd’ leraar opdoen, zijn vaak doorslaggevend voor hun verdere loopbaan in het onderwijs. Daarom is een adequate begeleiding van beginnende leraren van groot belang. Dat besef is op alle scholen van voortgezet onderwijs aanwezig. Door beginnende leraren een begeleiding te bieden kunnen scholen voorkomen dat deze leraren de problemen van het begin niet de baas worden en al spoedig een carrière buiten het onderwijs kiezen. Die begeleiding dient tegelijkertijd ook het startpunt te vormen van een loopbaan waarin de leraar zich consequent verder ontwikkelt door zijn of haar bekwaamheden te onderhouden en te vergroten. Hoewel het belang van een goede begeleiding algemeen wordt erkend, is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre deze op scholen kwalitatief wordt gerealiseerd en geborgd.

Om hierop zicht te krijgen heeft de Inspectie van het Onderwijs een verkennend onderzoek uitgevoerd op een beperkte groep scholen die gekwalificeerd zijn als scholen waar studenten van een lerarenopleiding het praktijkgedeelte van hun opleiding doorlopen.

In deze verkenning valt op dat de onderzochte scholen een programma voor beginnende leraren hebben ingericht, maar dat ze nog moeite hebben hierbij rekening te houden met de individuele wensen en mogelijkheden van de beginnende leraren zelf. Ook is de borging, dat wil zeggen de garantie dat het programma goed wordt uitgevoerd en de doelen worden gerealiseerd, een aandachtspunt.