VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Checklist Ontruimingsplan

donderdag 22 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft een leidraad opgesteld voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. In juni 2010 zijn de verschillende Nederlandse Technische Afspraken voor ontruiming (NTA 8112-reeks) vervangen door de NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen’. Ontruimingsplannen die volgens de NTA 8112 opgesteld zijn vergen slechts geringe aanpassing om te voldoen aan NEN 8112:2010. Met behulp van de Checklist ontruimingsplan volgens NEN 8112:2010 kunt u uw ontruimingsplan in lijn brengen met NEN 8112:2010.