Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De leraar aan het roer!

woensdag 22 mei 2013 | Loopbaan & professionalisering

De leraar aan het roer | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Handreiking voor het bevorderen van professionele ontwikkeling

In opdracht van: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitgevoerd door: KPC Groep

Datum onderzoek: maart 2013


Hoe kan een leraar meer aan het roer staan van zijn eigen professionele ontwikkeling, afgestemd op de schoolontwikkeling? Deze vraag stond centraal in het onderzoek ‘De leraar aan het roer’ van KPC Groep. Aanleiding was het dilemma dat schoolleiders vaak ervaren tussen sturen van en ruimte geven aan de ontwikkeling van de school en van leraren.

Leraren ervaren regelmatig weinig zeggenschap over hun eigen ontwikkeling; ze willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. In de publicatie wordt ingegaan op het belang van zeggenschap en eigenaarschap bij de professionele ontwikkeling van leraren en worden handvatten aangereikt om hier als school of als teamleider zelf mee aan de slag te gaan.

Leraren die het gevoel hebben dat ze controle en invloed hebben op hun taak en hun ontwikkeling, ervaren meer plezier in het werk. Dat blijkt uit onderzoek. Eigenaarschap ontstaat bijvoorbeeld wanneer leraren:
  • zich kunnen identificeren met een bepaalde taak;
  • ruimte krijgen voor eigen inbreng;
  • feedback kunnen geven en ontvangen.
Leraren met een hoge leerdoeloriëntatie gaan over het algemeen zelf aan de slag met hun professionele ontwikkeling. De schoolleider heeft hierbij echter een belangrijke faciliterende rol.Bij leraren met een lage leerdoeloriëntatie dienen schoolleiders te achterhalen wat hier de oorzaak van is, zodat ze vervolgens met gerichte interventies ook de persoonlijke ontwikkeling van deze leraren kunnen stimuleren.

Van belang is in ieder geval dat er een professionele relatie is tussen leidinggevende en leraar en dat er sprake is van een rijke leeromgeving waarin mensen worden uitgedaagd om te leren, zodat individuele en collectieve ambities met elkaar verbonden kunnen worden. De leidinggevende dient hiervoor voldoende ruimte te creëren, bijvoorbeeld door:
  • de verschillende motieven en leervoorkeuren van leraren als vertrekpunt te nemen;
  • leiderschap te stimuleren in alle lagen van de school;
  • gerichter te sturen op de opbrengsten van het leren;
  • leerdoelstellingen van leraren te verbinden aan collectieve ambities en aan de schoolontwikkeling.
Bron: KPC Groep