Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De leraar waarderen door systematisch evalueren

woensdag 10 oktober 2012 | Loopbaan & professionalisering

Bron: Redax magazine
Door: Drs. Maaike Jacobs en Drs. Marije Bouman zijn beiden werkzaam als adviseur Managementen Consultancy bij Edux Onderwijsadviseurs

Bij een rondvraag op school kunnen medewerkers (zowel leidinggevenden alsleraren) vaak erg goed aangeven wie de goede leraren zijn en welke leraren juist niet. Veel van die goede leraren doen hun werk al jaren goed, maar krijgen daar geen echte waardering voor van hun leidinggevende. Dit kan als resultaat hebben dat zo’n leraar ongemotiveerd raakt. Terwijl bij extra stimulans zo’n leraar meer plezier in het werk heeft en zich tot een excellente leraar zou kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelen.

In andere gevallen kunnen minder goed functionerende leraren dit jarenlang doen zonder dat zij op hun gedrag zijn aangesproken. Vaak wordt gezegd:‘Ik kan het niet hard maken dat die leraar niet goed functioneert, het is een gevoel.’ Met als gevolg dat dit jarenlang doormodderen negatief werkt voor de school en haar medewerkers, de leerlingen en ouders en de betreffendeleraar zelf. Een goed personeelsbeleid met een heldere gesprekkencyclus resulterend in een beoordeling met passende waardering kan bovenstaande situaties voorkomen. Het doel hiervan is de medewerker optimaal te laten werken. Dit betekent dat de school haar doelen bereikt en de medewerker gemotiveerd werkt aan zijn professionele ontwikkeling.

Dit artikel geeft een concrete situatieschets hoe onderwijsorganisaties op basis van een systematische gesprekkencyclus hun professionals kunnen waarderen (en belonen) om daarmee de beoogde doelstellingen te behalen. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan het actieplan ‘Leerkracht van Nederland’. Dit artikel beschrijft de gesprekkencyclus waarin de leidinggevende de gesprekken voert met de leraar. Dezelfde cyclus geldt voor alle werknemers binnen de school.