Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De sector lerarenopleidingen in beeld

woensdag 8 oktober 2014 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum uitgave rapport: 8 oktober 2014 

'De sector lerarenopleidingen in beeld’ bevat een beschrijving van de omvang en het rendement
van de sector als geheel en van subsectoren daarbinnen. Ook wordt er ingegaan op de tevredenheid van studenten over enkele onderdelen van de lerarenopleidingen en de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Dit eerste deel vormt een belangrijke basis voor vervolgonderzoek naar deze sector. Het bevat naast een afbakening ook een inventarisatie van beschikbare gegevens over de lerarenopleidingen. Deze zijn hier bijeengebracht, uitgesplitst naar inhoudelijk verwante opleidingen en vervolgens beschreven.

Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt
In deze rapportage worden aspecten beschreven van studiesucces en diplomarendement, studenttevredenheid en aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. Deze gegevens zijn vrijwel alleen beschikbaar van bekostigde opleidingen. Het niet-bekostigde onderwijs komt in dit rapport vrijwel niet aan bod.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een compleet beeld te geven van de sector lerarenopleidingen. In de komende jaren vinden de accreditaties van de lerarenopleidingen door de NVAO plaats. Tegelijkertijd voert de inspectie een aantal aanvullende deelonderzoeken naar de lerarenopleidingen uit. De verwachting is dat we in 2016/2017 beschikken over de uitkomsten van zowel de accreditaties als van de deelonderzoeken. Deze worden dan verwerkt in een geactualiseerd sectorbeeld, het tweede deel.