Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van de Leerling 2017

dinsdag 16 mei 2017 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: De Staat van de Leerling 2017
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: de leerlingen van po, vo, mbo
Datum rapportage: april 2017

17 leerlingen en studenten, van basisschool tot hoger beroepsonderwijs, werkten mee aan de Staat van de Leerling. Zij bogen zich over actuele, pittige thema's als passend onderwijs, kansenongelijkheid en de leraar. Dit resulteerde in een magazine met interviews, columns, kunstwerken en enqueteresultaten.

De leerlingen gingen met elkaar in gesprek, maar hebben ook met enquêtes en interviews informatie opgehaald bij een bredere groep leerlingen en studenten. Zij brengen hierbij in kaart hoe zij het onderwijs vandaag de dag ervaren en wat er verbeterd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Enquete voortgezet onderwijs
  • Ondersteuning en vakken op een hoger niveau
  • Wat vinden kinderen van hun leraar?
  • Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn niet anders
  • Differentiatie in het onderwijs
  • Over: debatteren
  • Een normale schooldag bestaat niet
  • Onderwijs door de ogen van docenten en de mening van een leerling
  • Geef thuiszitters een kans!

Gerelateerde onderwerpen