Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van de Leraar 2016

woensdag 13 april 2016 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Rapport De Staat van de Leraar 2016
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: de Onderwijscoöperatie
Datum rapportage: april 2016


Leraren werken graag aan verdere ontwikkeling van hun vak, maar missen daarbij vaak ondersteuning vanuit de school. Dat blijkt uit het rapport Staat van de Leraar 2016.

Het rapport Staat van de Leraar is opgesteld door vijf leraren uit het po, vo en mbo op basis van een enquête ingevuld door 754 leraren en een literatuurstudie. 

Uit het rapport blijkt dat het merendeel van de leraren (62,3 procent) professionaliseren vooral in eigen tijd doet. Zij volgen studies en workshops om zich verder te kunnen ontwikkelen in hun vak. De leraren geven aan het frustrerend te vinden dat zij de opgedane kennis vaak niet kunnen gebruiken op school, omdat er geen duidelijke samenhang is met het schoolbeleid. 55 procent van de leraren geeft aan dat de professionaliseringsactiviteiten niet bijdragen aan nieuwe loopbaanmogelijkheden binnen de eigen school.

Aanbevelingen
In het rapport geven de auteurs aanbevelingen voor het verbeteren van de professionalisering van leraren:
  • Besturen moeten sturingsmechanismen en -strategieën gebruiken die nauw aansluiten bij kenmerken van effectieve professionalisering, met behoud van de autonomie van de leraar.
  • Schoolleiders moeten professionalisering koppelen aan tijd, ruimte en verantwoordelijkheid, en helderheid bieden.
  • Leraren doen er verstandig aan om non-formeel leren op te nemen in het lerarenregister.

Lees het rapport De Staat van de Leraar 2016 en de bijbehorende Infographic 'Staat van de Leraar 2016'.

Gerelateerde onderwerpen