VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van de Leraar 2017

dinsdag 16 mei 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Rapport De Staat van de Leraar 2017
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: de Onderwijscoöperatie
Datum rapportage: april 2017

In deze derde editie van de Staat van de Leraar wordt voortgebouwd op de eerdere onderzoeksrapporten. De onderzoekers gaan dieper in op de professionele ontwikkeling van de leraar. Dat doen zij door uit te zoomen van professionalisering naar professionele ruimte.

Voor de Staat van de Leraar 2017 is onderzocht hoe het met de professionele ruimte gesteld is en hoe leraren deze ruimte ervaren binnen hun team.

De belangrijkste vraag die men met dit onderzoek wil beantwoorden is: Wat is nodig om de professionele ruimte die leraren al dan niet ervaren een impuls te geven?
Om die vraag te kunnen beantwoorden is onderzoek gedaan onder 288 leraren van 25 teams. Dit onderzoek bestond uit het afnemen van een vragenlijst en een aantal verdiepende interviews.
In hoofdstuk 2 wordt besproken hoe leraren de professionele ruimte ervaren (de praktisch evaluatieve dimensie).
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de wensen van leraren over ‘professionaliseren’ en ‘meepraten’ (de projectieve dimensie).
Vervolgens worden een aantal aanbevelingen gedaan die de huidige ervaring verbindt aan de gewenste toekomst, zodat de professionele ruimte voor de leraar in zijn team een impuls krijgt.

Samenvatting
Veel leraren zien zichzelf als innovators en lijken tevreden over het budget en de keuzemogelijkheden voor professionaliseringsactiviteiten. Over de tijd voor professionalisering blijken ze minder tevreden. Dit kan komen door de hoge werkdruk, waardoor er weinig tijd overblijft voor professionele ontwikkeling. Veel professionalisering vindt plaats in een formele setting. Informeel leren blijft hierbij achter, met name in teamverband. Waarschijnlijk doen leraren veel meer aan informeel leren dan ze zelf denken, maar wordt dit niet als zodanig herkend.

Gerelateerde onderwerpen