Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van de Schoolleider 2016

woensdag 13 april 2016 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Rapport De Staat van de Schoolleider 2016
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)
Datum rapportage: april 2016


Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van het afgelopen schooljaar in ‘De Staat van het Onderwijs'. Twee jaar geleden is daaraan ‘De Staat van de Leerling’ toegevoegd en sinds vorig jaar is er ‘De Staat van de Leraar’, een onderwijsverslag voor en door leraren. Dit jaar is voor het eerst ‘De Staat van de Schoolleider’ gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. 

‘De Staat van de Schoolleider’ is tot stand gekomen in samenwerking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van de schoolleider anno 2016 aan de hand van enkele kengetallen, enquêtes onder schoolleiders en gesprekken met schoolleiders.

De schoolleider is zichzelf geleidelijk aan het positioneren binnen de context van de schoolorganisatie waarin hij of zij werkzaam is. Schoolleiders zijn zich ervan bewust dat hun rol essentieel is voor de ontwikkeling en het functioneren van hun school. De schoolleider anno 2016 lijkt meer te ervaren dat het schoolleiderschap een vak is dat specifieke competenties vergt en waarin je je verder moet ontwikkelen. 
In dit schoolleidersverslag staat dat het overgrote deel van de schoolleiders in het primair onderwijs aangeeft in voldoende mate te beschikken over de benodigde competenties. Desalniettemin willen schoolleiders zich verder professionaliseren om hun vak nog beter uit te oefenen.

Gerelateerde onderwerpen