Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van de Schoolleider 2017

dinsdag 16 mei 2017 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Rapport De Staat van de Schoolleider 2017
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)
Datum rapportage: april 2017

Schoolleider zijn is een vak. Sterker nog, de schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op de kwaliteit van de school. Wat is de staat van de schoolleider anno 2017?

In het openingsartikel wordt de schoolleider anno 2017 geportretteerd. Verder vindt u in de publicatie interviews met schoolleiders die vertellen over hun vak en hoe ze hier uitvoering aan geven.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van de beroepsgroep door middel van de schoolleidersregisters aangehaald, gaat wetenschapper Danielle Verschuren in op de vraag wat maakt dat een schoolleider succesvol is, worden de verschillen tussen leidinggeven in het po en het vo verkend en wordt de vraag gesteld of je als schoolleider wel met je voeten in de klei moet staan.

Gerelateerde onderwerpen