VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van de Schoolleider 2019

woensdag 10 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Rapport De Staat van de Schoolleider 2019
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)
Datum rapportage: april 2019


De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van het beroep van schoolleider. Naast feiten en cijfers en recent onderzoek , behandelt de Staat van de Schoolleider 2019, thema’s als zelfbewustzijn, communicatie en ondernemerschap. In deze uitgave staan ook artikelen waarin de grensvlakken tussen onderwijs en zorg, en tussen schoolleider en bestuurder onder de loep worden genomen. Aangevuld met een column, infographics en diverse inspirerende publicaties vormt deze Staat van de Schoolleider een overzicht van het vak van schoolleider.

Een redactie van schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs stelde de Staat samen, met ondersteuning van de VO-raad en de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).