Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van het Onderwijs 2014 - 2015

woensdag 13 april 2016 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: De Staat van het Onderwijs 2014 -2015
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: de Inspectie van Onderwijs
Datum rapportage: april 2016


Op 13 april 2016 presenteerde de Inspectie van Onderwijs 'De Staat van het Onderwijs 2014/2015.

Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van een hoog niveau, ook in vergelijking met het buitenland. Leraren en schoolleiders werken vaak erg hard voor hun leerlingen. Dat leidt tot betere, en soms zelfs excellente, scholen en opleidingen. Ook het afgelopen schooljaar bezochten de inspecteurs weer vele scholen en instellingen. En ze zien dagelijks dat de leerlingen en studenten profiteren van de over het algemeen hoge kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd constateert de Inspectie ook iets anders, namelijk dat niet alle leerlingen en studenten de kans krijgen het onderwijs te volgen dat past bij hun niveau. Er waren altijd al verschillen in kansen, maar de verschillen worden de laatste jaren groter. Want dit is het beeld: bij gelijke intelligentie wordt het voor je schoolkeuze en je schoolloopbaan steeds bepalender uit welk gezin je komt. En daarin speelt de opleiding van je ouders de hoofdrol.

Gerelateerde onderwerpen