VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van het voortgezet onderwijs 2019

woensdag 10 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2019 bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019.
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: april 2019  

Elk jaar verschijnt ‘De Staat van het Onderwijs’. Daarin wordt beschreven wat er goed gaat en nog beter kan in het onderwijs. Het deelrapport ‘De Staat van het voortgezet onderwijs 2019’ bevat de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in de periode 2017-2018.

Samenvatting 

 • Veranderingen in het schoollandschap
  Een aantal ontwikkelingen zorgt voor verschuivingen in het schoollandschap. Behalve in de grote steden krijgen vrijwel alle scholen te maken met krimp.
 • Wisselend beeld leerlingprestaties
  De prestaties van leerlingen laten positieve maar ook enkele minder positieve ontwikkelingen zien Een gunstige bevinding is dat er in 2018 voor het eerst meer opstroom dan afstroom plaatsvindt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Positieve oordelen over afdelingen
  In 2017/2018 nam opnieuw het aandeel afdelingen van voldoende kwaliteit toe. Dit hangt samen met de beoordeling van de onderwijsresultaten.
 • Onderwijsproces meestal voldoende
  Op de belangrijkste onderdelen voldoet 90 procent van de onderzochte afdelingen ten minste aan basiskwaliteit. Leerlingen in Nederland zijn maar matig gemotiveerd om te leren op school. Ze voelen zich vaak niet uitgedaagd door de leraar of de lesstof. 
 • Burgerschapsonderwijs doet er toe
  Op veel scholen voor havo en vwo is de burgerschapskennis van leerlingen in het derde leerjaar hoger dan in de eerste klas. Op vmbo-scholen is van een dergelijke groei in kennis veel minder sprake.
 • Kwaliteitszorg niet overal op orde
  Besturen hebben niet allemaal voldoende grip op wat er op hun scholen gebeurt.
 • Lerarentekort risico voor onderwijskwaliteit
  Het lerarentekort vormt in Nederland op dit moment een van de grootste risico’s in het onderwijssysteem.

Lees de beleidsreactie van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.

Gerelateerde onderwerpen