VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Developing teacher leadership and its impact in schools

maandag 14 juli 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: academisch proefschrift ‘Developing teacher leadership and its impact in schools’.
Auteur: Marco Snoek
Uitgave: juni 2014

Doel onderzoek
Doel van het onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop post-initiële leerarrangementen gericht op het leiderschap van leraren, bijdragen aan ontwikkeling van leraren en scholen.

De inzichten die in dit onderzoeksproject aan de hand van 3 casestudies ontwikkeld zijn, hebben verschillende implicaties voor scholen, lerarenopleidingen, (de beroepsgroep van) leraren en de overheid.

 • Scholen
  Scholen kunnen hun innovatiecapaciteit vergroten door de cruciale rol van leraren bij innovatieprocessen te erkennen en door de ontwikkeling van leiderschap en innovatiecapaciteit van leraren binnen scholen te stimuleren en te ondersteunen.
 • Schoolleiders
  Het introduceren van leiderschap van leraren in scholen die daar weinig ervaring mee hebben, vraagt om heldere posities en een duidelijk mandaat voor ‘teacher leaders’. Daarbij zullen zowel schoolleiders als ‘teacher leaders’ zich bewust moeten zijn van en aandacht moeten besteden aan de spanning tussen strategisch gespreid leiderschap en cultureel ingebed leiderschap.
 • Lerarenopleidingen
  Basiselementen van leiderschap kunnen al in de curricula voor de initiële lerarenopleidingen een plek krijgen. Bovendien kunnen lerarenopleiders ook op het terrein van leiderschap rolmodel zijn voor hun studenten.
 • Partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen
  Partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen kunnen meer vorm krijgen aan de hand van de metafoor van ‘boundary crossing’ in plaats van de metafoor van ‘transfer’. Daarbij is behoefte aan boundary objecten die gelijkwaardige samenwerking stimuleren over institutionele grenzen heen.
 • Leraren
  Leraren kunnen de professionele ruimte nemen om niet alleen invloed uit te oefenen op hun eigen handelen met hun leerlingen, maar ook op het onderwijs en leren in de school en op het beroep als geheel. Die leiderschapsrol kan ondersteund worden door de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.
 • Nationaal beleid
  Nationaal beleid rond onderwijs kan bijdragen aan het versterken van de sleutelrol van leraren in het sturen en ontwikkelen van onderwijs en leren, door leraren expliciet te betrekken in het proces van beleidsontwikkeling.
 • Overheid
  De overheid kan het partnerschap tussen lerarenopleidingen en scholen gericht op ontwikkeling van leraren én schoolontwikkeling verder stimuleren. Dat kan door het lerarenbeleid niet te baseren op mentale modellen die gebaseerd zijn op ‘transfer’ en die leiden tot gescheiden rollen en verantwoordelijkheden voor lerarenopleidingen en scholen.

Het proefschrift is (op twee hoofdstukken na) digitaal beschikbaar via de website van de Universiteit van Amsterdam.