Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Dialoog als instrument voor verandering

maandag 1 oktober 2012 | Loopbaan & professionalisering

Docenten moeten de ruimte krijgen om verandering in de klas naar eigen inzicht vorm te geven. Vaak wordt er binnen scholen te weinig gepraat over zaken die essentieel zijn voor een succesvol veranderproces. Dat betoogt Loes Lauteslager in het artikel ‘Leidinggeven aan het professionele gesprek’. Lauteslager geeft concrete suggesties om de dialoog als instrument voor verandering te gebruiken. Vooral de dialoog over gevoelens en de  irrationele beleving wordt nauwelijks gevoerd, terwijl deze juist erg belangrijk zijn bij iedere onderwijskundige verandering: “Elke verandering brengt onrust teweeg. Wie daar geen ruimte aan biedt, krijgt dat later terug”. Leidinggevenden spelen bij het vormgeven van deze dialoog een niet te onderschatten rol.

In de dialoog gaat het om luisteren en gehoord worden; er wordt niet gediscussieerd over elkaars bijdragen. De dialoog draagt op deze manier bij aan de kwaliteit van de relatie tussen medewerkers en tussen medewerkers en leidinggevenden. Leidinggevenden dienen hierbij de juiste vragen te stellen om het reflecteren van medewerkers te stimuleren. Op deze manier worden vooronderstellingen expliciet gemaakt en voelen docenten zich gehoord, erkend en gewaardeerd en ontstaat er een positiever klimaat voor verandering.

Bron: School aan Zet