Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Docent gezocht! Een onderzoek naar werving in het voortgezet onderwijs

donderdag 21 april 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: CAO –tafel vo
Uitgevoerd door: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Datum uitgave rapport:  april 2011

In opdracht van de CAO- tafel vo heeft het SBO onderzoek gedaan naar wervingsprojecten in het vo. Welke soorten wervingsprojecten werken het beste, welke factoren spelen hierbij een rol en welke lessen kunnen er uit deze projecten worden getrokken? De CAO-tafel vo zocht een antwoord op de vraag welke wervingsprojecten zich hebben bewezen in de praktijk.

Het onderzoek van het SBO heeft een veelheid aan succesvolle en minder succesvolle wervingsprojecten opgeleverd, die zijn ingedeeld naar algemene doelgroepen, zoals eigen leerlingen, stille reserve en zij-instromers. Daarnaast komen in het onderzoek een aantal projecten gericht op hele specifieke doelgroepen aan de orde, zoals gepensioneerden of docenten in het buitenland.

Hieronder vindt u de onderzoeksrapportage met de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast is er een brochure gemaakt, waarin kort een aantal succesvolle projecten en andere uitkomsten van het onderzoek aan de orde komen.

Gerelateerde onderwerpen