VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer

dinsdag 28 februari 2012 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken. Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven
In opdracht van: Stichting Instituut Gak
Uitgave: Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
Datum: februari 2012

Doel van het onderzoek was het maken van een overzicht van de huidige stand van zaken van onderzoek en ‘best practices’ op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Het onderzoek richtte zich hierbij op het in kaart brengen van onderliggende determinanten van het langer door kunnen werken, op maatregelen en interventies om de inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten, en op meetinstrumenten waarmee duurzame inzetbaarheid in kaart kan worden gebracht.

Ten aanzien van de stand van zaken op het terrein van duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers is de meest algemene conclusie die vanuit de verschillende perspectieven en uit de verzamelde informatie naar voren komt dat onderzoek en praktijk op het gebied van duurzame inzetbaarheid nog aan het begin staan van een ontwikkeling tot een volwaardig wetenschapsgebied en praktijkveld.

Daarnaast zijn er nog belangrijke kennisleemten op zowel het terrein van determinanten, interventies als meetinstrumenten (zie hoofdstuk 6 en aanbevelingen hieronder). In het praktijkveld uit het zich in de vaak algemene (kennis)vragen die daar nog leven en in de grote behoefte aan concrete handvatten op het gebied van interventies en meetinstrumenten.

In het onderzoeksrapport wordt deze algemene eindconclusie gespecificeerd en worden samenvattende conclusies gegeven op de meer specifieke gebieden die in dit rapport zijn behandeld: conceptualisatie en definiering, determinanten, interventies en meetinstrumenten.

Gerelateerde onderwerpen