Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland

donderdag 1 december 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Uitgevoerd door: SBO

In het primair en voortgezet onderwijs zijn de termen ‘een leven lang leren’ en ‘leren te leren-competentie’ nog niet gebruikelijk, laat staan ingebed. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport ‘Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland’ van het SBO. De auteurs doen ook een aantal aanbevelingen om een leven lang leren in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Het rapport is de weergave van het onderzoek dat het SBO heeft ingesteld naar de stand van zaken van een leven lang leren in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De hoofdvragen waren: Hoe is gesteld met de competenties van leerlingen en leraren voor een leven lang leren? En met de nascholing van leraren?  

Om dat na te gaan heeft het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) in 2011 diverse activiteiten ondernomen. Zoals:

  • een beknopte literatuurstudie voor een eerste begripsverheldering over competenties tot een leven lang leren;
  • in een expertmeeting met 20 experts ingezoomd op de hoofdvragen van het project;
  • diepgaande interviews met experts; 
  • slotbijeenkomst met stakeholders op 10 november, met presentaties van de bevindingen tot dan toe en twee goede praktijkvoorbeelden.  

Ter afronding van het project zijn in het rapport alle bevindingen opgenomen die de experts en stakeholders hebben ingebracht, vergezeld van een aantal interessante conclusies en een serie praktische aanbevelingen.

Gerelateerde onderwerpen