Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Een nieuwe route naar het leraarschap. Evaluatie startjaar educatieve minor

woensdag 10 november 2010 | Loopbaan & professionalisering

Titel onderzoek: Een nieuwe route naar het leraarschap. Evaluatie startjaar educatieve minor.
Uitgevoerd door: ITS, IOWO
Datum uitgave rapport: november 2010  

Het komt op de leraar aan
Wat kan de leraar zelf doen om zijn beroep interessanter, aangenamer en effectiever te maken? Dat vormt de hoofdvraag in de publicatie 'Het komt op de leraar aan'. Leraren vormen de ruggengraat voor goed onderwijs in Nederland. Het zijn de ambassadeurs van het lerarenberoep en zij vervullen daarbij ook een belangrijke rol bij het bewerkstelligen van vernieuwingen in het onderwijs. Zorgwekkend is echter dat volgens de auteurs slechts één op de vijf leraren vindt dat de school waar men werkt een ‘energiegevend en motiverend werkklimaat’ biedt.

In deze publicatie vóór leraren in het primair en voortgezet onderwijs worden acht thema’s behandeld, die volgens de leraren zelf hun werk belasten.
Deze thema’s zijn:
  • Maatschappelijke waardering
  • Loopbaanperspectief
  • Druk van ouders
  • Werkdruk
  • Maatschappelijke verwachtingen
  • Vergadercultuur
  • Relatie tussen leraren en schoolleiding
  • Passend onderwijs

In de publicatie behandelen verschillende auteurs deze thema’s vanuit de optiek van de leraar, laten hen met andere ogen naar hun eigen beroep kijken en dragen nieuwe ideeën aan. Leraren kunnen hiermee zelf veranderingen in hun dagelijkse werkpraktijk realiseren. Het thema werkdruk is nader uitgewerkt door Jo Scheeren, senior onderzoeksadviseur bij CAOP Research, voornamelijk werkzaam in opdracht van het SBO.

Meer informatie en bestellen
De publicatie 'Het komt op de leraar aan' is te bestellen op de website van uitgever Boom Lemma. De paperback van 221 pagina's kost € 22,50.

Bestellen

Gerelateerde onderwerpen