Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Eerste onderzoek naar onderlinge feedback van leraren

vrijdag 1 juni 2012 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Onderzoek naar onderlinge feedback van leraren
In opdracht van: Marieke Thurlings
Uitgevoerd door: Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit Nederland)
Datum publicatie: juni 2012


Feedback tussen leraren onderling is nog niet eerder onderzocht.
Marieke Thurlings heeft hier haar promotieonderzoek aan gewijd en concludeert o.a. dat de professionele ontwikkeling van leraren wordt versterkt als scholen het systematisch mogelijk maken dat leraren elkaar feedback geven. Zij promoveerde op 15 juni 2012 aan de Open Universiteit (OU).

Feedback maakt leraren beter
Volgens Thurlings is feedback de hele dialoog tussen iemand die een probleem aandraagt en anderen die daar iets over zeggen, met als doel om de situatie te verbeteren. Bij leraren heeft feedback een positieve invloed op bijvoorbeeld leraargedrag in de klas, instructie en klassenmanagement. Voorwaarden zijn hierbij dat de feedback van goede kwaliteit is en dat scholen daar regelmatig tijd en ruimte voor geven. Promovenda Thurlings: "Leraren, ga ermee aan de slag! En scholen: geef daar ruimte en tijd voor. Het vraagt wat investering maar levert wel veel op. Goede feedback is doelgericht, specifiek en neutraal. Ofwel: niet afdwalen van het onderwerp, concreet blijven en waardeoordelen vermijden."

VIP-model
Thurlings heeft het feedbackproces onderzocht met het Video Intervisie Peer coaching-model (VIP) dat ontwikkeld is door LOOK. Aan de hand van video-opnamen van hun eigen gedrag in de klas, geven leraren elkaar feedback. De leraren hebben gedurende het onderzoek zowel online als fysieke feedbackbijeenkomsten bijgewoond. Het VIP-model blijkt een effectief hulpmiddel bij het geven van feedback en wordt gebruikt op verschillende scholen.

Overige conclusies
Ook concludeert Thurlings dat online feedbackbijeenkomsten net zo goed werken als fysieke bijeenkomsten. Zolang de leraren tegelijkertijd deelnemen, hebben beide activiteiten dezelfde positieve effecten op feedbackprocessen. Thurlings vermoedt verder dat mondelinge feedback beter werkt dan geschreven feedback, maar dit zou verder onderzocht moeten worden. Leraren ervaren ook zelf dat het ontvangen en geven van feedback hen ondersteunt in hun ontwikkeling. Tot slot verschilt goede feedback van leraren onderling niet veel van feedback van leraren aan leerlingen.