Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Europees handboek: ‘ondersteuningsprogramma voor startende leraren’

donderdag 3 juni 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Europese Commissie
Datum publicatie: april 2010  

De Europese Commissie heeft een handboek voor beleidsmakers uitgegeven over het ontwikkelen van een samenhangend en breed gedragen ‘ondersteuningsprogramma’ voor startende leraren.  

In de Europese Unie is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leraren. Zo heeft de Europese Commissie de lerarenopleiding en beleid rondom leraren meer expliciet op de Europese agenda gezet. Dit heeft geleid tot een overeenkomstige conclusie vanuit de Europese ministers van het Onderwijs dat het lerarenberoep meer aantrekkelijk moet worden, de kwaliteit van het lerarenberoep moet verbeteren en ondersteuning moet komen voor de startende leraren en aandacht voor de professionele ontwikkeling van leraren.  

Het handboek bespreekt wat de noodzaak is van een ondersteuningsprogramma, welke type ondersteuning geboden moet worden en aan welke gemeenschappelijke eisen dat moet voldoen. Omdat Europese landen erg van elkaar verschillen in onderwijsarbeidsmarktbeleid, is er een grote mate van diversiteit te vinden bij bestaande ondersteuningsprogramma’s: bijv. vrijwillig/verplicht, lokaal/nationaal, en soms vast aan een proeftijd of leraarbeoordeling. Over het algemeen duurt een dergelijk programma in de Europese landen tussen de tien maanden en twee jaar. Daarom worden in het handboek casestudies uit Cyprus, Estland, Nederland, Ierland, Noorwegen en Schotland besproken om de belangrijkste aspecten van een ondersteuningsprogramma te bespreken en hoe deze aspecten in de praktijk kunnen worden ingezet.

Gerelateerde onderwerpen