Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Evaluatie Educatieve Minor: instroom in en interesse voor onderwijsvak gestegen

maandag 12 november 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Ecorys en ResearchNed
Datum rapport: september 2012

De Educatieve Minor, die per 1 augustus 2010 mogelijk is geworden, is mede opgezet om de instroom van studenten in het onderwijs te verhogen en daarmee kwantitatieve tekorten aan docenten in het vo terug te dringen. Uit de evaluatie blijkt dat dit traject als geslaagd kan worden beschouwd; zo is de instroom van 275 studenten in 2010 gestegen naar 450 in het studiejaar 2011-2012. De conclusie kan worden getrokken dat dit traject nieuwe groepen studenten interesseert voor een carrière in het onderwijs.

Educatieve Minor
Een Minor is een studieonderdeel in de bachelorfase (eerste drie jaar) van een universitaire opleiding. Wie een universitaire studie in de richting van een schoolvak doet, kan kiezen voor de Educatieve Minor. Een student die zijn Bacheloropleiding én de Educatieve Minor met goed gevolg doorloopt, krijgt een beperkte tweedegraadsbevoegdheid: een lesbevoegdheid voor vmbo-tl en onderbouw havo/vwo.

Inhoud van de opleiding
De Educatieve Minor is een opleiding waarin praktijk en theorie nauw verweven zijn. De student leert hoe hij zijn vakkennis kan vertalen naar het niveau van leerlingen op de middelbare school. Daarbij gaat het om leiding geven aan de klas, kennisoverdracht, het ontwerpen van lessen en het maken van onderwijsmateriaal. Een groot deel van de opleiding bestaat uit een stage op een middelbare school, waarbij de minoren intensieve begeleiding krijgen van ervaren docenten en lerarenopleiders. Bij de universiteit volgen ze vakken zoals vakdidactiek, onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie.

Eerstegraadsbevoegdheid
Wie na de Bacheloropleiding zijn Master of Arts of Master of Science behaalt, kan via een Educatieve Master de eerstegraadsbevoegdheid halen. Met deze hoogst haalbare onderwijsbevoegdheid mag een leraar lesgeven in zijn vak aan alle klassen en niveaus van het voortgezet onderwijs.

Universiteiten met Educatieve Minor
De Educatieve Minor wordt aangeboden door alle Nederlandse universiteiten met een lerarenopleiding. De schoolvakken waarin de Educatieve Minor wordt aangeboden, de aansluitende vooropleidingen en het studieprogramma kunnen verschillen per universiteit. Wel geldt in alle gevallen dat een student ingeschreven moet zijn bij een bacheloropleiding in de richting van het schoolvak, en dat hij/zij van die opleiding al ten minste 90 studiepunten heeft behaald.

Aandachtspunten
Over de Educatieve Minor als opstap naar eerstegraads lerarenopleiding zijn zowel studenten als scholen zeer positief. Een aandachtspunt is dat de voorbereiding op de pedagogisch-didactische aspecten van het leraarschap via deze route als beperkt wordt ervaren. Vanuit scholen wordt daarom gewezen op de noodzaak van extra begeleiding die deze startende docenten nodig hebben.

Gerelateerde onderwerpen