Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Evaluatie subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s vo 2008-2011

dinsdag 6 november 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Opdrachtgever: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Ecorys
Datum rapport: 6 november 2012

De ‘Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008-2011’ is een van de maatregelen geweest uit het Actieplan Leerkracht. Doel van de regeling was om de tekorten aan onderwijspersoneel in de risicoregio’s terug te dringen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.
Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatie van deze regeling uitgevoerd waarin twee vragen centraal stonden:
  • In hoeverre hebben de ontplooide initiatieven bijgedragen aan het doel van de regeling?
  • Welke maatregelen zijn in de regio’s succesvol gebleken?
Conclusies:  
De gefinancierde projecten zijn in lijn met de doelstellingen van de regeling uitgevoerd. Hierbij lag de focus meer op de vermindering van de kwalitatieve tekorten en minder op de vermindering van de kwantitatieve tekorten, hetgeen gezien de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt begrijpelijk is.  

De maatregelen die het meest succesvol zijn gebleken hebben betrekking op het begeleiden en coachen van beginnende docenten, in veel gevallen gecombineerd met het opleiden in de school. Dit initiatief biedt tevens belangrijke synergievoordelen met het landelijke beleid om opleiden in de school te stimuleren. De noodzakelijke begeleiding van de leraren in opleiding is met de hier onderzochte subsidie tot stand gekomen. Daarnaast zijn er ook succesvolle opleidingen en trainingen georganiseerd die hebben bijgedragen aan de bekwaamheidsontwikkeling van leraren. 

Het activeren van de stille reserve is in geen van de regio’s een succes geworden. Er bestaat in verschillende opzichten een structurele, en vaak onoverbrugbare, discrepantie tussen de personeelsbehoefte van de scholen (vakken, omvang van de geboden vacatures, gevraagde competenties) en de kenmerken van de stille reserve (beschikbaarheid, competenties, motivatie, e.d.).