Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Evaluatie van het zij-instroomtraject leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs

maandag 12 november 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Betreft: evaluatie van de kwaliteit van de uitvoering van het zij-instroomtraject
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: juni 2012

Aanleiding onderzoek
Vanwege het lerarentekort in het vo en mbo is in 2009 een nieuwe subsidieregeling voor zij-instroom voor deze sectoren opgesteld; Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012. Voor de Inspectie van het Onderwijs was dit aanleiding om de kwaliteit van uitvoering van het zij-instroomtraject tegen het licht te houden. 

Conclusie
De samenwerking tussen scholen en de lerarenopleiding bij de begeleiding van zij-instromers kan veel beter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Evaluatie van het zij-instroomtraject leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs’. De Inspectie van het Onderwijs noemt in het rapport een aantal verbeterpunten voor het scholingstraject van zij-instromers: 

  • Betere samenwerking
    Zo is de begeleiding van zij-instromers vaak informeel en niet vastgelegd in een begeleidingsplan. Volgens de Onderwijsinspectie is er te weinig contact tussen de school en de lerarenopleiding en moet er een betere samenwerking tussen hen komen.
  • Meer maatwerk
    Ook zouden de zij-instromers meer maatwerk moeten krijgen, in plaats van het reguliere programma van de opleiding te volgen. Het laatste resulteert volgens de Inspectie namelijk vaak in studievertraging voor de zij-instromer.
  • Betrokkenheid bij eindbeoordeling
    Tenslotte blijkt uit het rapport dat de school niet wordt betrokken bij de eindbeoordeling van de zij-instromers, zodat schooldirecties en begeleiders geen goed beeld krijgen van de afronding van het traject en het eindniveau van de opleiding.