Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Evaluatiemonitor Educatieve CoAssistent

woensdag 25 juli 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Opdrachtgever: Penvoerder risicoregio Amsterdam de Stichting Ondersteuning APO
Uitgevoerd door: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Datum uitgave rapport: 25 juli 2012

Het inzetten van studenten uit het hbo of wetenschappelijk onderwijs kan de werkdruk van leraren in het voortgezet onderwijs verlichten. Dit blijkt uit de ervaringen die de afgelopen drie jaar zijn opgedaan met het project Educatieve CoAssistent. De educatieve coassistent is een student die geen lerarenopleiding doet, maar naast de studie wel ervaring in het voortgezet onderwijs wil opdoen. De student in kwestie krijgt een tijdelijk contract en gaat enkele uren per week aan de slag in de risicoregio Amsterdam. Het doel van het project is om studenten enthousiast te maken voor het leraarschap, de lerarentekorten tegen te gaan, de werkdruk van leraren te verlichten en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkeling van de scholen.

Uit de evaluatiemonitor blijkt dat scholen vooral blij zijn met de bijklussende studenten omdat zij de werkdruk verlichten en ruimte te scheppen voor bij- en verrijkingslessen en dus meer differentiatie in de klas. De educatieve coassistenten worden door de scholen ingezet voor lesvoorbereiding, het geven van instructie, de begeleiding van leerlingen en nakijkwerk. Omdat de coassistenten ook door de zittende leraren ingewerkt moeten worden, zorgen zij vooral voor het verlichten van de werkdruk wanneer zij langer blijven assisteren in de klas.

Gerelateerde onderwerpen