VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Inventarisatie initiatieven opleiden in de school

donderdag 28 november 2013 | Onderwijsarbeidsmarkt

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Uitgevoerd door: Regioplan
Datum uitgave: oktober 2013

‘Opleiden in de school’ (OIDS) is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere route naar het leraarschap geworden. Bij OIDS is sprake van een partnerschap tussen één of meer lerarenopleidingen en één of meer scholen waarbinnen studenten, door school en lerarenopleiding gezamenlijk, worden opgeleid tot startbekwaam leraar. OIDS is meer dan een traditionele stage aangezien de scholen medeverantwoordelijk zijn geworden voor de opleiding van studenten.

OIDS kan worden gezien als een ontwikkeltraject. Het ministerie van OCW ondersteunt OIDS door middel van een subsidieregeling. Naast de gesubsidieerde partnerschappen is er inmiddels ook een aantal ongesubsidieerde partnerschappen ontstaan.

Regioplan heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd om tot een overzicht te komen van alle partnerschappen van ‘Opleiden in de school’ (OIDS) en een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rondom OIDS. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in het rapport ‘Inventarisatie initiatieven opleiden in de school’. 

In totaal zijn 51 gesubsidieerde en 132 ongesubsidieerde partnerschappen geïdentificeerd. Hiervan telt het voortgezet onderwijs 25 gesubsidieerde en 30 ongesubsidieerde partnerschappen.