Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Is een innovatie school een productieve school?

donderdag 21 april 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Onderzoek in opdracht van: VO-raad
Uitgevoerd door: IPSE – Studies
Datum uitgave rapport: april 2011  

Het begrip productiviteit speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het onderwijs. Scholen willen met bestaande middelen meer bereiken voor hun organisatie en hun leerlingen. Daarnaast speelt ook het voorspelde lerarentekort mee. Met minder docenten moeten toch goede prestaties geleverd worden.  

Een van de mogelijke oplossingen om de productiviteit te vergroten is het toepassen van innovaties. De vraag is wel of innovaties daadwerkelijk bijdragen aan productiviteitsverbetering. Het is voor scholen en de overheid daarom belangrijk om inzicht te hebben in de relatie tussen innovaties en de productiviteit van een school.  

De studie 'Is een innovatieve school een productieve school' gaat in op genoemde relatie. Het laat zien hoe innovaties, productiviteit, onderwijstype, schoolgrootte en de samenstelling van ingezette middelen met elkaar samenhangen. Ondermeer wordt geconstateerd dat er:  
  • een positieve relatie bestaat tussen nieuwe vakken/profilering-innovaties en de productiviteit van een school;
  • een positieve relatie is tussen professionalisering van docenten-innovaties en productiviteit;
  • een negatieve relatie is tussen onderwijsketeninnovaties en productiviteit.