VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Job demands, job resources, and flexible competence: The mediating role of teachers professional development at work

vrijdag 30 september 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk
Uitgevoerd door: Welten-instituut
Datum: september 2016

Onderzoekers van het Welten-instituut hebben in kaart gebracht hoe de professionele ontwikkeling van docenten op het werk werkt. Die ontwikkeling blijkt te worden versterkt door het bieden van werkgerelateerde hulpbronnen. Ze maakten ook zichtbaar dat de professionele ontwikkeling van docenten bijdraagt aan flexibiliteit en competentieontwikkeling. Hun resultaten bevestigen de meerwaarde van professionele ontwikkeling op het werk ten opzichte van bijvoorbeeld het volgen van externe cursussen.

Unieke bijdrage aan het debat
Om de professionele ontwikkeling van docenten inzichtelijk te maken, hebben Arnoud Evers, Béatrice van der Heijden, Karel Kreijns en Marjan Vermeulen, allen werkzaam bij de Open Universiteit, een model ontwikkeld en getoetst. Dat model houdt rekening met werkgerelateerde eisen en hulpbronnen, met de professionele ontwikkeling van docenten op het werk én met flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het onderzoek levert een unieke bijdrage aan het wetenschappelijk debat over docentprofessionalisering. Ten eerste doordat het zich richt op de relatie tussen de professionele ontwikkeling op het werk en flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het is immers heel belangrijk dat docenten zich kunnen aanpassen aan professionele veranderingen, zoals de steeds diverser wordende studentenpopulatie, de hoge sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden, en de snel veranderende maatschappij. Ten tweede doordat het zich richt op verscheidene werkgerelateerde eisen (zoals werkdruk) en hulpbronnen (zoals een gezond leerklimaat en sociale steun van collega's en schoolleider) als stimulans voor de professionele ontwikkeling van docenten op het werk. Met hun onderzoek willen de onderzoekers een bijdrage leveren aan de voorspellende validiteit van deze werkgerelateerde eisen en hulpbronnen.

Gegevens uit de praktijk
45 docenten vanuit negen basisscholen en 166 docenten vanuit 33 middelbare scholen vulden tweemaal, met een tussenliggende periode van een jaar, een complete gevalideerde vragenlijst in. Uit de analyse bleek dat de professionele ontwikkeling van docenten op het werk sterk gerelateerd is aan hun flexibiliteit en competentieontwikkeling. Dit benadrukt nog maar eens de waarde van professionele ontwikkeling op het werk in plaats van bijvoorbeeld het volgen van externe trainingen. Daarnaast bleek dat de werkgerelateerde hulpbronnen een sterke positieve invloed hebben op de professionele ontwikkeling van docenten op het werk.

Het onderzoek Job demands, job resources, and flexible competence: The mediating role of teachers professional development at work is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Career Development.

Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen contact opnemen met Arnoud Evers.