VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Jongeren, werkstress en flexibele contracten

maandag 21 december 2015 | Veilig en vitaal werken

Uitgevoerd door: TNO 
In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Uitgave rapport: november 2015

Vooral jonge werknemers van 30 tot en met 34 jaar hebben te maken met burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting. Dit wordt met name veroorzaakt door emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten. Het hebben van een flexibel contract heeft geen relatie met het ontwikkelen van burnoutklachten of verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Jongeren, werkstress en flexibele contracten is een onderwerp dat met grote regelmaat aandacht krijgt in de media. Het verzuim door werkstress zou vooral zijn gestegen onder jongere werknemers. De toename van flexbanen, vooral onder jongeren, en hiermee samenhangend de vrees voor werkloosheid zouden mede oorzaak zijn voor deze werkstress. Daarnaast zouden jongeren ‘vast’ zitten in een baan die niet voldoet aan de verwachtingen die deze jongeren hadden voorafgaand aan of aan het begin van hun carrière. Ze zouden functies vervullen onder hun kunnen.

TNO heeft in opdracht van SZW de relatie tussen jonge werknemers, werkstress en flexibele contracten systematisch onderzocht op basis van de NEA aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

 1. Wat zijn de trends in de tijd onder jongere werknemers ten aanzien van:
  - Burn-outklachten, en verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting,
  - Psychosociale arbeidsbelasting (PSA; met name werkdruk (taakeisen, autonomie), gevarieerd werk, werk-privé balans, interne en externe agressie en emotionele belasting alsook werkonzekerheid), en
  - Flexibele contracten?
 2. Wat is de invloed van contract type, sekse en opleidingsniveau op de verschillen tussen deze leeftijdsgroepen in burn-outklachten en in verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting?
 3. Is er sprake van één of meerdere risicogroepen voor burn-outklachten en verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting naar sector onder jongere werknemers van 15 t/m 34 jaar?
 4. Welke variabelen verklaren verschillen in burn-outklachten onder jongeren (15 t/m 34 jaar)? Als verklarende factoren kijken we naar persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, psychosociale arbeidsrisico’s, een flexibel contract en de sector
Hoofdconclusies
De hoofdconclusies uit het onderzoek laten zien dat:
 • Vooral jonge werknemers van 30 t/m 34 jaar te maken hebben met hoge burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting.
 • Met name emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten ten grondslag liggen aan deze burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting.
 • Naarmate werknemers ouder worden, beperkte autonomie op het werk een belangrijkere rol speelt bij de ontwikkeling van burn-outklachten.
 • Het hebben van een flexibel contract heeft geen relatie met het ontwikkelen van burn-outklachten of verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting, en
 • Burn-out en verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting niet (specifiek) zijn gestegen onder jonge werknemers.
Lees het volledige onderzoekrapport
Lees een kort artikel met de onderbouwing van de belangrijkste boodschap(pen) van het onderzoekrapport