VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Katern Doelgericht vertrouwen: strategisch HRM voor schoolleiders

dinsdag 25 november 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

In opdracht van: de VO-raad
Uitgevoerd door: de VO-academie
Datum uitgave rapport: november 2014

In het Sectorakkoord VO wordt versterking van strategisch HRM-beleid van scholen als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs. Met het concept van strategisch HRM bestaat op scholen echter nog maar weinig ervaring. Voortbouwend op de verworvenheden van het integraal personeelsbeleid is het tijd om de koppeling te leggen tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Schoolleiders spelen daarbij een cruciale rol. Dit katern van de VO-academie laat zien welke opdrachten er voor hen liggen op weg naar strategisch HRM.

Het katern is gebaseerd op de notitie ‘Strategisch HRM voor beter onderwijs: een bijdrage aan de professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs’ van prof. Dr. P.M. Leisink en prof. Dr. J.P.P.E.F. Boselie, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht.