Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Kerncijfers 2008 - 2012

woensdag 15 mei 2013 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Uitgevoerd door: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Datum onderzoek: Mei 2013

In Kerncijfers 2008-2012 worden de belangrijkste ontwikkelingen van onderwijs, cultuur en wetenschap in cijfers uiteengezet. Per onderwijssector zijn gegevens te vinden over het aantal deelnemers, instellingen, personeel en uitgaven van instellingen. In Kerncijfers wordt bovendien een aantal thema’s uiteengezet, waaronder het thema passend onderwijs.

Conclusies:
  • Werkgelegenheid voortgezet onderwijs daalt

    De werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs is het afgelopen jaar gedaald van 85,2 duizend voltijdbanen in 2011 naar 83,7 duizend voltijdbanen in 2012. Dit komt overeen met bijna 105 duizend personen.
  • Meer vrouwen voor de klas

    Het aandeel vrouwelijke docenten in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar licht gestegen. In totaal is 46 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs vrouw. Ook het aandeel vrouwen in managementfuncties in het voortgezet onderwijs is gestegen, van 22 procent in 2008 naar 29 procent in 2012.
  • Aandeel 50-plussers relatief stabiel

    Het aandeel docenten van 50 jaar of ouder is het afgelopen jaar gelijk gebleven en komt uit op 44 procent. Het aandeel 50-plussers heeft wel een regionaal karakter. In Noord Groningen en Zuid Limburg is verhoudingsgewijs een hoog aandeel vijftigplussers.

Gerelateerde onderwerpen