Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Kerngegevens Personeel Overheid en Onderwijs 2010

donderdag 15 september 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Ministerie van Bzk
Uitgevoerd door: Ministerie van Bzk
Datum: februari 2012

In de nieuwe uitgave van de publicatie 'Kerngegevens Personeel Overheid en Onderwijs 2010' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vindt u net zoals voorgaande jaren de basisinformatie van de werknemers bij Overheid en Onderwijs. De uitgave bevat overzichten van de belangrijkste gegevens.  

De publicatie geeft een totaalbeeld van de veertien overheidssectoren. Deze sectoren omvatten de taakvelden: Openbaar Bestuur, Onderwijs en Wetenschappen en Veiligheid. In deze sectoren zijn ongeveer één miljoen werknemers werkzaam, wat neerkomt op ruim 11% van de werkzame personen in Nederland. In de uitgave vindt u enkele kengetallen van de arbeidsmarkt in Nederland. Er wordt aandacht besteed aan: de werkgevers, de werknemers en de niet-actieven bij Overheid en Onderwijs en alle arbeidsvoorwaardelijke sectoren worden afzonderlijk belicht.

Gerelateerde onderwerpen